Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (AV) vormen en betreffen de contractuele relatie tussen Velorum Corporation N.V. (hierna "Planetbet777" genoemd) en u (hierna genoemd "Klant", "Cliënt", "Account Houder", "Speler" of "Gebruiker", naar gelang de relevantie).

Planetbet777 en de Speler gaan een Kansspelcontract aan. "Kansspelcontract" verwijst naar alle kansspelen en gerelateerde activiteiten en acties die worden uitgevoerd door de Speler die de Planetbet777-software gebruikt. Het 'Kansspelcontract' gaat in wanneer een speler registreert zich en gaat akkoord met de AV.

Planetbet777 is bevoegd om zaken te doen met afstands-kansspelen onder licentienummer 8048/JAZ verleend aan Antillephone N.V. Curaçao Nederlandse Antillen.

Deze Algemene voorwaarden (AV) regelen weddenschappen en spellen in casino's (ook wel kansspelen genoemd).

Het gebruik van de website en de informatie, materialen en links daarin, geschiedt uitsluitend onder de algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden" of "AV") die de volledige overeenkomst sluit tussen de Gebruiker en Planetbet777 voor het gebruik van de Site.

I. Algemeen

1) Door te gebruiken en/of het bezoeken van een sectie (inclusief subdomeinen) van de Planetbet777-website of alle andere websites of applicaties waarvan wij eigenaar zijn, stemt u mee in aan gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden, ons privacybeleid, ons cookiebeleid en de regels van toepassing op onze gok- of spelproducten, zoals hieronder verder wordt vermeld, en wordt u geacht alle voorwaarden te hebben geaccepteerd en begrepen.

Gelieve de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen en indien u de voorwaarden niet accepteert, gebruik de Website dan niet. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle weddenschappen of games via mobiele apparaten inclusief downloadbare applicaties naar een mobiel apparaat (alsof verwijzingen naar uw gebruik van de website, verwijzingen naar uw gebruik van mobiele dipservices wedfaciliteiten waren).

2) Planetbet777 behoudt zich het voorrecht om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden van zaken doen op elk moment. De klant is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date blijven van de op dat moment geldende bepalingen.

3) Het is mogelijk dat voor sommige of alle inwoners van bepaalde landen of regio's of voor personen die in deze landen of regio's wonen, het verboden is toegang te hebben tot de website. Het is niet de bedoeling dat Planetbet777 de website laat gebruiken door individuen voor weddenschappen of andere doeleinden in landen of regio's waar dergelijke activiteiten illegaal zijn. De website dient niet te worden aangezien als een aanbieding, advertentie of uitnodiging van Planetbet777 voor het gebruik van of u te abonneren op weddenschappen of andere diensten in die rechtsgebieden waar dergelijke activiteiten tegen de de wet zijn.

4) Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich te laten informeren over de relevante wetten in hun woonplaats.

5) De klant zal ervoor zorgen dat hij/zij zich conform de jurisdictie gedraagt bij het gebruik van de website als een individuele klant en/of bij weddenschappen op de website in het rechtsgebied van zijn/haar woonplaats. Planetbet777 kan niet aansprakelijk worden gesteld in enige andere jurisdictie in het geval dat de klant de lokale wetten overtreedt.

6) Wedden namens of voor rekening van bookmakers of wedmakelaars en hun werknemers wordt niet geaccepteerd. Weddenschappen op resultaten van evenementen waarbij de klant betrokken is bij het sportevenement (bijvoorbeeld als deelnemende sporter, eigenaar, trainer of ambtenaar van een betrokken club) zijn niet toegestaan. Planetbet777 behoudt zich het recht om deze weddenschappen te annuleren zelfs nadat het weddenschapsevenement reeds is ingezet.

7) Planetbet777 kan zonder opgaaf van reden het volgende doen:

 • Aanvragen weigeren om een account te openen
 • Individuele weddenschappen weigeren
 • Het bedrag van de inzet op individuele weddenschappen beperken
 • De inzet van een individuele klant beperken

8) Planetbet777 behoudt zich het voorrecht om een bestaand account te sluiten zonder opgaaf van reden. In zulks geval zal de klant een bericht over het resterende saldo ontvangen. Bij (poging tot) fraude, in het bijzonder bij het plaatsen van een bet, wordt de weddende klant met onmiddellijke ingang uitgesloten.

9) Planetbet777 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in de overdracht van wedgegevens en resultaten. Planetbet777 maakt voor haar eigen diensten gebruik van de diensten van derden die contractueel ook uitgesloten zijn van elke aansprakelijkheid op Planetbet777. Als gevolg hiervan is er onder geen enkele voorwaarde rechten te claimen op schadevergoeding wegens foutieve, vertraagde, gemanipuleerde of onjuiste online gegevensoverdracht of andere fouten in overdracht van gegevens en resultaten.

10) Het is de weddende klant niet toegestaan om claims te vorderen of te verpanden - met of zonder betaling - die hij/zij heeft tegen Planetbet777.

11) Planetbet777 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het oneigenlijk gebruik van een wedaccount waar de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn ingevoerd door onbevoegden. De wedklant is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Alle rekeningtransacties, stortingen en opnames worden geregistreerd op naam van de weddende klant.

12) Om veiligheidsredenen moet een wachtwoord uit minimaal 8 tekens bestaan. Hoofd- en kleinletters, cijfers en symbolen zijn toegestaan, maar geen umlauts. Het moet geen gelijkenis bevatten met andere verstrekte gegevens zoals voornaam of woonplaats.

13) Planetbet777 raadt haar klanten aan om deze algemene voorwaarden en dergelijke af te drukken toekomstige transactiegegevens om misverstanden en geschillen bij a later tijdstip.

14)Planetbet777 maakt gebruik van Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", gegevens bestanden die op de computer van de klant zijn opgeslagen en die het gebruik van de klant mogelijk maken website te analyseren. Informatie gecreëerd door de cookie met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van te evalueren de website, om rapporten voor Planetbet777 over website-activiteit te verzamelen en te produceren overige diensten die verband houden met het gebruik van de website en internet. Google zal deze informatie indien nodig ook aan derden verstrekken wettelijk is voorzien of waar derden deze gegevens in opdracht van verwerken Google. Google zal in geen geval IP-adressen aan andere koppelen Google-gegevens. De klant kan voorkomen dat er cookies worden geplaatst door middel van de bijbehorende browsersoftware-instellingen, maar we moeten u erop wijzen dat in dat geval niet alle functies van deze website voor hen beschikbaar zullen zijn volle omvang. Door gebruik te maken van deze website verklaart de klant akkoord te gaan met Google het verwerken van de vastgelegde gegevens in de bovenstaande vorm en wijze en voor het bovenstaande doel. Planetbet777 behoudt zich het recht voor om aanvullende diensten te gebruiken om de gebruik van deze website.

15) Indien een weddenschap wordt verklaard als "ongeldig" (bijv. afgebroken wedstrijd), dan is deze weddenschap dat ook verrekend met de quotering van 1.0 "gewonnen". Voor individuele weddenschappen betekent dit de klant ontvangt een bedrag dat overeenkomt met de inzet. Voor een combinatie weddenschap betekent dit dat de totale quoteringen dienovereenkomstig worden aangepast en de combinatieweddenschap kan nog steeds worden gewonnen als alle andere weddenschappen daarin ook worden gewonnen. eventuele toeslagen, bijvoorbeeld op individuele weddenschappen, worden niet terugbetaald.

16) Als, tijdens de periode voor het accepteren van weddenschappen komt er informatie aan het licht die dat zou kunnen het resultaat van de weddenschap bepalen, dan stelt Planetbet777 een nieuwe deadline voor weddenschappen vast of de weddenschappen ongeldig verklaren.

17) Planetbet777 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in invoer, overdracht en/of evaluatie. In In het bijzonder behoudt Planetbet777 zich het recht voor om duidelijke fouten te corrigeren wanneer weddenschappen invoeren en/of wedresultaten evalueren (bijv. typefouten, onjuiste wedstrijden, duidelijk onjuiste noteringen, onjuiste handicapdetails of de aantal doelpunten voor onder/over-weddenschappen gegeven) - zelfs na het resultaat - of tot verklaart de betreffende weddenschap ongeldig. Planetbet777 biedt ook geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de ter beschikking gestelde informatiediensten of hun wezen up-to-date, b.v. op lijsten van kansen of live score. Alleen die weddenschappen bevestigd en geregistreerd door Planetbet777 zijn geldig.

18) Planetbet777 heeft het recht om verkeerd berekende of geboekte winsten naderhand te corrigeren. De weddenschap wordt dan berekend met de gecorrigeerde kansen en, in het geval van een overwinning, uitbetaald met de gecorrigeerde kansen. Onjuist gecrediteerde winsten zijn terugbetaald.

19) Planetbet777 is gerechtigd afstand te doen van individuele rechten onder deze algemene voorwaarden van zaken. De klant heeft niet automatisch het recht om afstand te doen van rechten in de toekomst.

20) Waar individuele voorschriften zoals hierboven en hieronder uiteengezet ongeldig zouden zijn, de wedcontract blijft van kracht. Waar individuele bepalingen ongeldig blijken te zijn, de inhoud van het wedcontract dat deze bepaling vervangt, wordt geregeld door de wettelijk toegestane bepalingen die het dichtst bij de ongeldige bepalingen komen.

21) In deze algemene voorwaarden, waar van toepassing alle verwijzingen naar het meervoud omvatten het enkelvoud en vice versa, en alle verwijzingen naar het mannelijke omvatten vrouwelijk en omgekeerd. De titels in dit document zijn ter referentie ingevoegd doeleinden en heeft geen invloed op de betekenis of interpretatie van enig deel van deze algemene voorwaarden.

22) Planetbet777 werknemers mogen niet spelen op de Planetbet777-site. Planetbet777-medewerkers, of iemand anders die toegang heeft tot voorkennis mag niet spelen. Dit is om mogelijk misbruik te voorkomen.

23) Delen van de Site kan van tijd tot tijd competities, promoties, toernooien of soortgelijke en gerelateerde activiteiten aangeboden door Planetbet777 of door derden. Elk specifieke aanvullende voorwaarden voor deelname hieraan competities, promoties, toernooien of soortgelijke en aanverwante activiteiten zullen zijn van tijd tot tijd gespecificeerd op het relevante deel van de Site ("Promotioneel Voorwaarden"). Door deel te nemen aan of deel te nemen aan de relevante wedstrijden, promoties, toernooien of soortgelijke en aanverwante activiteiten, stemt de Klant hiermee in gebonden te zijn aan die voorwaarden naast deze Algemene Voorwaarden en in de in het geval van een conflict of inconsistentie, prevaleren de actievoorwaarden. Planetbet777 behoudt zich specifiek de rechten voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving competities, promoties, toernooien en dergelijke verwijderen, wijzigen of toevoegen gerelateerde activiteiten op de Site zonder aansprakelijkheid jegens Player.

24) Planetbet777 is in geen geval en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade of verliezen waarvan wordt aangenomen of beweerd dat ze het gevolg zijn van of veroorzaakt zijn door haar website of de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen of onderbrekingen in werking of transmissie, storing in communicatielijnen, gebruik door een persoon of misbruik van de site of de inhoud ervan, of eventuele fouten of weglatingen in de inhoud.

25)Planetbet777 stelt alles in het werk om de juistheid van de informatie op deze website te behouden maar kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, verlies of schade voortvloeien uit het gebruik van de informatie. Er wordt geen verantwoordelijkheid erkend of hieronder geaccepteerd voor onder meer de volgende zaken: vergissing, drukfout, verkeerde interpretatie, verkeerd horen, verkeerd lezen, verkeerde vertaling, spelfout, leesfout, transactiefout, technisch gevaar, registratiefout, kennelijke fout, overmacht en/of enige andere soortgelijke vergissing/vergissing; Overtreding van de Planetbet777-regels; criminele acties; Advies, in welke vorm dan ook geleverd, geleverd door Planetbet777; Financieel risico en verlies, inclusief, maar niet beperkt tot variaties in wisselkoersen; en/of Juridische acties en/of andere remedies. Daarom wordt hierbij gespecificeerd dat Planetbet777 geen verklaring aflegt, belofte of garantie (expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties voor nauwkeurigheid, geschiktheid voor doeleinden of niet-inbreuk) dat de De inhoud is juist en/of geschikt voor een bepaald doel anders dan hierin voor zover die garanties die niet uitdrukkelijk kunnen worden uitgesloten op grond van het regeren recht van deze voorwaarden. Het gebruik van deze Website is geheel aan de Risico van de rekeninghouder. De Website en de Inhoud ervan wordt aangeboden op een 'as is' basis.

26) Account Houders wordt geadviseerd zich te houden aan de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied waarin zij gedomicilieerd en/of ingezeten zijn. Planetbet777 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor elke actie die door een autoriteit is ondernomen tegen een accounthouder.

27) In de geval dat Planetbet777 op enigerlei wijze aansprakelijk wordt gesteld, door een rechtbank en/of een vergelijkbare autoriteit, met wettelijke competentie en/of jurisdictie over Planetbet777, dan De aansprakelijkheid van Planetbet777 is beperkt tot het bedrag dat is geregistreerd op de Planetbet777-account of het bedrag dat is overgemaakt naar of van de Planetbet777-rekening, afhankelijk van wat het is minder.

28) De De Planetbet777-site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door accounthouders. In ieder geval niet men is bevoegd om te kopiëren, te wijzigen, te manipuleren, te distribueren, door te geven, weer te geven, de Inhoud van de Website.

29) De weergave van handelsmerken, inclusief Planetbet777 TM, staat geen enkele gebruiker toe de site een licentie van welke aard dan ook om deze te gebruiken.

30) Alle ongeoorloofd downloaden of kopiëren van enig materiaal in Planetbet777 als evenals de vormgeving van de Website zelf kunnen worden beschouwd als een schending van toepasselijke intellectuele eigendomsrechten binnen de Europese Unie.

31) De website mogen alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt. Gebruik van de site voor verzending, verspreiding, publicatie of opslag van enig materiaal op of via de Site dat in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of de rechten van derden is ten strengste verboden. Dit omvat (zonder beperking) het gebruik van de Site of de verzending, distributie, publicatie of opslag van enig materiaal op of via de Site op een manier of voor een doel dat inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten, obsceen of schadelijk is voor minderjarigen of vormt een illegale handeling of intimidatie, is smadelijk of lasterlijk, privacy- of gegevensbeschermingswetten schendt, frauduleus is of inbreuk maakt op wetten deviezencontrole of gokwet. Het is alleen aan jou om vast te stellen of uw registratie bij Planetbet777 en gebruik van de Site en/of uw deelname aan een Een kansspelcontract met andere spelers (of uw aanbod om dit te doen) is wettig. Het is ook uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat gebruik door u van uw tegoed of debetkaart voor dergelijke doeleinden is wettig.

32) Deze AV's zijn niet bedoeld om een partnerschap, agentschap of joint venture op te richten tussen Planetbet777 en "Klant", "Klant", "Account Houder", "Speler" of "Gebruiker".

33) Indien van toepassing bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden gehouden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar zijn AV's blijven geldig met betrekking tot de andere bepalingen daarvan en de restant van de getroffen voorziening.

34) Koppen zijn bedoeld voor de duidelijkheid en om het lezen van deze voorwaarden te vergemakkelijken en voorwaarden. Ze zijn niet bedoeld als interpretatiemiddel voor de inhoud van de paragraaf die volgt op elke kop. Koppen zijn niet bedoeld om te binden Planetbet777 op welke manier dan ook.

35) Alle verklaring van afstand door Planetbet777 van enige schending door een Gebruiker van enige bepaling van deze AV mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere schending van dezelfde of een andere andere bepaling van deze algemene voorwaarden.

36) Planetbet777 kan per e-mail worden bereikt via support@play777.altenabet.com

37) Dit overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de land Curaçao zonder uitvoering te geven aan strijdige rechtsbeginselen. De partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van het land Curaçao voor de beslechting van eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Dit overeenkomst valt niet onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten. Als een deel van deze overeenkomst nietig en niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft geen invloed op de geldigheid van het saldo van de overeenkomst blijven geldig en afdwingbaar volgens de voorwaarden. In het geval van een geschil tussen de Engelstalige versie en versies in andere talen van de Algemene voorwaarden en andere inhoud op de site, de Engelse taal versie prevaleert.

38) Planetbet777 behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen.

II. Winsten en winst bepalen

1) Met vast odds, winsten worden berekend door de odds te vermenigvuldigen met de inzet.

2) Alle weddenschappen worden afgehandeld op basis van officiële resultaten zoals bevestigd door officiële bestuursorganen. Planetbet777 herkent alleen resultaten die plaatsvinden tijdens het evenement. Elk wijzigingen die na dit tijdstip plaatsvinden hebben geen invloed op de afwikkeling van de wedden evenement. Elke markt waarvan het resultaat bekend is op het moment van het evenement afgelast worden (live weddenschappen, halftijdsweddenschappen, wedstrijdintervalweddenschappen, over/onder weddenschappen, eerste doelpunt etc.) worden afgehandeld als gewonnen of verloren. Waar het wedden evenement wordt gestaakt na het einde van de normale speeltijd (bijv. tijdens verlenging/penalty shoot-out) dan telt het resultaat na normale tijd.

3) Waar een uitgestelde, afgebroken of geannuleerd sportevenement wordt hervat of voortgezet tegen het einde van de volgende dag, op basis van de oorspronkelijke starttijd en oorspronkelijke locatie van de weddenschapsevenement, dan is de weddenschap geldig voor de nieuw hervatte/voortgezette weddenschap evenement. De weddenschap blijft ook geldig als het evenement wordt herhaald/voortgezet of wint plaats op een neutrale locatie. Waar de wedstrijd niet wordt hervat of voortgezet, dan het wordt ongeldig verklaard. Dit is niet van toepassing op reeds besloten gokmarkten wanneer het evenement werd onderbroken (bijv. 1e doelpunt, volgende doelpunt, weddenschappen tijdens de rust, meer/minder weddenschappen).

Als een competitie spel of een spelonderdeel van een toernooi, zoals bekerwedstrijden, worden beëindigd door de scheidsrechter voor het einde van de normale speeltijd, worden alle weddenschappen beoordeeld aan de hand van de finale resultaat als de scheidsrechter de wedstrijd geldig verklaart bij het laatste fluitsignaal en als de wedstrijd wordt opgenomen in de officiële tabel en vervolgens niet opnieuw wordt gespeeld of vervolg.

4) Het is van toepassing op alle sportweddenschappen waarbij een speler in de basisopstelling is gewed op om welke reden dan ook niet meedoet, dan is de weddenschap verloren als het resultaat waarvoor de startspeler werd opgegeven, plaatsvindt. Echter, waar het geheel weddenschappen niet doorgaan, dan worden weddenschappen ongeldig verklaard. Met "goal scoring" soorten weddenschappen, de speler waarop is gewed moet start de wedstrijd, anders is de weddenschap ongeldig. Latere vervangingen zijn dat niet hier rekening mee gehouden.

5) In de geval van een Dead Heat, worden alle inzetten voor weddenschappen op beide deelnemers in aanmerking genomen als de helft van de inzet verliest, waarbij de helft van de inzet wint en tegen de verwachtingen wordt uitbetaald genomen. Als er meer dan 2 deelnemers betrokken zijn bij de dead heat, dan de weddenschappen worden verder verdeeld volgens het aantal betrokken spelers

6) Voor bepaalde wedtickets Planetbet777 biedt de zogenaamde "Cash Out" aan bepaalde omstandigheden. Dit aanbod is vrijwillig van de kant van Planetbet777, d.w.z. de klant heeft niet automatisch recht op het aanbod om een weddenschap terug te kopen uitglijden.

7) Elke poging om geheime overeenkomsten aan te gaan als onderdeel van weddenschappen of de bedoeling, direct of indirect, om deel te nemen aan dergelijke overeenkomsten, is strikt verboden. Op dezelfde manier kan het gebruik van elk hulpmiddel zoals (maar niet beperkt tot) scripts, bots of spiders, is ten strengste verboden.

8)Door de voorwaarden te accepteren en/of u te registreren om de website te gebruiken stemt er hierbij mee in dat wij het recht hebben om dit allemaal uit te voeren identificatie-, krediet- en andere verificatiecontroles van tijd tot tijd die we kan vereisen en/of vereist zijn door toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief zonder beperking om te voldoen aan antiwitwaswetten en regelgeving) en/of door de relevante regelgevende instanties voor het gebruik van de Website en onze producten in het algemeen.

U gaat ermee akkoord dit allemaal te verstrekken informatie die we nodig hebben in verband met dergelijke verificatiecontroles. We zullen het recht hebben om uw account op te schorten of te beperken op welke manier dan ook in voorkomend geval, totdat de relevante controles bij ons zijn voltooid tevredenheid.

III. Uitbetalingen en winstlimieten

1) Sportboek

a) Een limiet op winsten van € 50.000 per wedticket zijn van toepassing.

b) In de geval van verdachte weddenschappen of vermoedens van vaste sportevenementen, Planetbet777 behoudt zich het recht voor om de uitbetaling voor het betreffende evenement te blokkeren tot een vol onderzoek heeft plaatsgevonden. De uitbetaling van winsten kan worden uitgesteld tot onderzoeken naar de gebeurtenissen zijn volledig afgerond.

c) Betaling van winsten kunnen maximaal 30 dagen worden uitgesteld.

d) Alle weddenschappen gevonden deel uit te maken van vaste sportevenementen of waar bewijs van is manipulatie, behoudt Planetbet777 zich het recht voor om winsten op betrokken weddenschappen terug te vorderen en beschouw de weddenschappen als ongeldig, de inzetten worden in dergelijke gevallen terugbetaald.

2) Casino & Livecasino

a) De maximumbedrag dat we u moeten betalen voor een weddenschap of spin is beperkt tot € 250.000 via deze website. Dit cijfer niet inclusief eventuele progressieve jackpotwinsten. U erkent en stemt ermee in dat voor bepaalde producten uw goedgekeurde uitzetniveau kan betekenen dat u heeft de mogelijkheid om meer te winnen dan het hierboven vermelde bedrag. U stemt ermee in dat wij dat zullen doen slechts gehouden zijn u het hierboven vermelde maximumbedrag te betalen.

IV. Openen van een rekening / Rekening

1) De wedklant verklaart door het openen van een wed-/stortingsrekening dat hij/zij:

 • de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
 • is geen inwoner van Afghanistan, Frankrijk en andere Franse gebieden, Malta, de Nederland, Noord-Korea, Portugal, Slowakije, Zweden, Zwitserland of de VS en andere Amerikaanse territoria; Planetbet777 behoudt zich het recht voor om de toegang tot Planetbet777 en om de winsten niet uit te betalen aan spelers van de genoemde landen
 • is geen beperkt persoon met betrekking tot zakelijke activiteiten
 • stort geen geld dat de opbrengst is van criminele activiteiten
 • opent het account voor persoonlijk gebruik en heeft geen commerciële bedoelingen
 • is de daadwerkelijke houder van de rekening en handelt niet namens iemand anders of voor het voordeel van iemand anders
 • op de hoogte is gebracht van de huidige algemene voorwaarden van Planetbet777 en accepteert ze uitdrukkelijk

2) Wanneer registreren, is de klant verplicht om correcte informatie te verstrekken, waaronder huisadres en e-mailadres. De klant geeft aan bereid te zijn om te updaten informeer tijdig indien er wijzigingen nodig zijn.

3) Planetbet777 accepteert slechts één account per persoon, huishouden en/of IP-adres. Verder account kan worden opgeschort en gerelateerde winsten kunnen in beslag worden genomen.>

4) Waar een rekening wordt geopend en beheerd in strijd met de bepalingen vermeld in punt IV.1-3, dan heeft Planetbet777 het recht om alle fondsen van die rekening in beslag te nemen.

5) Planetbet777 beheert alle accounts onder strikte vertrouwelijkheid. Een verplichting om openbaarmaking kan alleen geschieden door bevoegde autoriteiten van Curaçao.

6) De de klant zal alle vragen over wedaccounts sturen door gebruik te maken van de contactformulier op de website van Planetbet777.

7) Het gebruikelijke munteenheid is euro (€). Planetbet777 kan klanten uit landen buiten de eurozone om hun klantaccount in plaats daarvan in hun nationale valuta te beheren van euro. De keuze van de valuta door de klant is definitief en hoeft dat niet te zijn later veranderd. De klant heeft geen automatisch recht op selecteren de valuta van het klantaccount.

8) Wedden accounts kunnen niet worden overgedragen of verkocht van de ene speler naar de andere. In hetzelfde Op deze manier kan er geen geld worden overgemaakt van het ene wedaccount naar het andere.

9) Elk klant mag slechts één wedaccount hebben. Reeds geregistreerde klanten zijn verboden om zich als nieuwe klant te registreren door een andere naam op te geven of e-mailadres. In het geval dat deze bepaling wordt geschonden, weddenschappen die hebben geplaatste weddenschappen kunnen vervolgens worden geannuleerd en geboekte weddenschappen kunnen worden verwijderd.

10) Dubbelzinnig Inzetten: Planetbet777 behoudt zich het recht voor om de acceptatie te weigeren en onduidelijk te verklaren weddenschappen als ongeldig.

11) Georganiseerd Wedden: Klanten moeten hun weddenschappen als individuen plaatsen. Waar een of meer klanten meerdere keren hebben geprobeerd dezelfde weddenschap te plaatsen, dan de weddenschappen kunnen worden geannuleerd. Deze regels kunnen ook worden toegepast op weddenschappen die hebben al beoordeeld of Planetbet777 moet aannemen dat er meerdere klanten zijn deel uitmaken van een wedvereniging of de respectieve weddenschappen zijn meerdere geplaatst keer binnen een korte tijd door een of meer klanten of de weddenschappen hebben samen opgesteld. In dit geval behoudt Planetbet777 zich het recht voor om de rekeningsaldo verminderd met het bedrag van de gedane stortingen. Daar bovenop € 100 administratiekosten tot € 300 per account.

12) De Wedden klant is verantwoordelijk voor het onmiddellijk melden van elk bedrag dat heeft ten onrechte op zijn rekening is bijgeschreven. Alle winsten die voortkomen uit een fout zijn nietig, ongeacht de omstandigheden die ze hebben veroorzaakt.

13) Een weddenschap is niet als bevestigd beschouwd totdat het wordt weergegeven in het onderstaande wedaccount "mijn weddenschappen".

14) Planetbet777 behoudt zich het recht voor om de klant een bonus toe te kennen wanneer aan bepaalde criteria is voldaan. De criteria die gelden op het moment dat de weddenschap wordt geplaatst, zijn van toepassing, waarvan de klant wordt online of per e-mail op de hoogte gebracht. De toegekende bonus wordt automatisch bijgeschreven op het wedaccount.

15)De klant heeft zelf het recht om zijn wedaccount tijdelijk te deactiveren of vaste basis. De bijbehorende instellingen kunnen worden gemaakt in de "Mijn Profiel". Alleen Planetbet777 kan een gesloten wedaccount heropenen om redenen van verslavingspreventie.

16) Klanten kunnen naar eigen goeddunken stortingslimieten instellen. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice. Verzoeken om limietverlagingen worden onmiddellijk toegepast, voor verzoeken om limietverhogingen geldt een bedenktijd van 24 uur.

17) De account voor online wedden

a) In orde om toegang tot een wedaccount aan te vragen, moet de klant een account openen op de website van Planetbet777.

b) Het inzetten klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. Planetbet777 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor weddenschappen geplaatst door derden die zijn geworden op de hoogte van deze details.

c) Stortingen naar en opnames van de wedrekening kunnen worden overgemaakt via een aantal verschillende betalingssystemen zoals creditcards, e-wallets, bankoverschrijvingen en anderen. Contante stortingen en opnames zijn niet mogelijk. Over het algemeen banken overschrijvingen worden binnen 2-4 werkdagen verwerkt. Planetbet777 behoudt zich het recht voor om besteed de verwerking van betalingen uit aan gespecialiseerde externe bedrijven.

d) Alle betalingen vinden plaats via beveiligde verbindingen om onbevoegdheid te voorkomen zoveel mogelijk toegang door derden.

e) Planetbet777 behoudt zich het recht voor om minimum- en maximumbedragen vast te stellen voor stortingen via bepaalde betaalmethoden. Eventuele restricties kunt u bekijken in de "Betaling opties" op de website van Planetbet777 en worden expliciet vermeld tijdens de betalingsprocedure.

f)Planetbet777 behoudt zich het recht voor om transactiekosten in rekening te brengen voor bepaalde betaalmethoden. Eventuele kosten kunnen worden bekeken in het gedeelte 'Betalingsopties' op de website van Planetbet777 en worden expliciet vermeld tijdens de betalingsprocedure. Met bankstortingen voor een bedrag van minder dan €25, behoudt Planetbet777 zich het recht voor om af te trekken toepasselijke bankkosten van het gestorte bedrag en de verwerking van de kosten kosten.

g) Planetbet777 behoudt zich het recht voor om verdere betalingsmogelijkheden toe te voegen of te verwijderen of aan te passen bestaande.

h) Achteruit boekingen, annuleringskosten, terugboekingen en soortgelijke kosten die voortvloeien uit foutieve stortingen zijn voor rekening van de weddende klant.

i) Waar de klant kiest voor elektronische betaling, doet hij afstand van elk recht op herroeping of vergelijkbaar als de betaling correct is uitgevoerd. Bovendien, de internationaal erkende bepalingen en wetten voor de verwerking van elektronische betalingen zijn van toepassing.

j) Planetbet777 wel geen financiële instelling. Bij weddenschappen wordt geen rente betaald over het saldo rekeningen, ongeacht het bedrag.

k) Planetbet777 wel wettelijk verplicht om de identiteit van haar klanten te verifiëren. Planetbet777 behoudt zich de recht om naar eigen goeddunken uitgebreide identiteitscontroles uit te voeren.

V. Rekeningstortingen

1) De het minimale stortingsbedrag is € 10.

2) Stortingen moet worden gemaakt van rekeningen op naam van de geregistreerde rekeninghouder. In de In geval van twijfel behoudt Planetbet777 zich het recht voor om alleen stortingen tegen te accepteren op vertoon van een geldig paspoort of vergelijkbaar identiteitsbewijs.

VI. Accountopnames

1) Elke verzoek tot opname wordt handmatig gecontroleerd en overgedragen. Transacties zijn niet automatisch gemaakt.

2) Alle gestorte bedragen moeten worden gebruikt voor weddenschappen/casinospellen. Alle weddenschappen/casino winsten kunnen worden aangevraagd voor opname. De bijbehorende bonusvoorwaarden moet worden nageleefd.

3) De klant heeft recht op het bestaande saldo van eventuele winsten of, indien een deel daarvan toe-eigenen, uitbetaald van zijn wedrekening op voorwaarde dat alles stortingen zijn bevestigd. De weddende klant stelt Planetbet777 hiervan op de hoogte verzoek tot herroeping in via het daarvoor bestemde formulier op de website. Het minimum bedrag voor opname via bankoverschrijving is € 25, het minimumbedrag voor alle andere opnamemethoden zijn € 10.

4) Waar mogelijk worden alle opnames verwerkt naar de betaalrekening(en) van waarop de aanbetaling(en) is/zijn gedaan. Opname betalingen kunnen alleen worden gedaan in de naam van en aan de geregistreerde rekeninghouder. In geval van twijfel, Planetbet777 behoudt zich het recht voor om betaling alleen te doen op vertoon van een geldige paspoort of vergelijkbaar identiteitsbewijs. In principe waar een herroeping is gevraagd, behoudt Planetbet777 zich het recht voor om de betaling in te houden totdat deze definitief is verificatie van de creditcard door de bank die de kaart heeft uitgegeven.

5) Zeker betalingsverwerkingsoplossingen, met name creditcards, worden verwerkt via IP Sample Enterprises LTD.

Bedrijf Informatie (IP Sample Enterprises LTD):

Reg. nummer: HE 380502

Straat: 21 Akadimias Avenue, KEMA-gebouw, 9e verdieping

Postcode: 2107

Stad: Nicosia/p>

Land: Cyprus

Tel: +597-7477733

E-mail: kantoor@v3lorum.com

6) De klant heeft het recht om drie opnames per kalenderweek aan te vragen (maandag-zondag) zonder toeslagen. Voor elke verdere opname binnen één kalenderweek, zal Planetbet777 kosten van €5 +3% van het opnamebedrag inhouden, of het equivalente bedrag in de valuta van de wedaccount van de klant.

7) Planetbet777 reserveert het recht om een betaling via een bepaalde betaalmethode te weigeren en te eisen overschrijven naar een bankrekening zonder opgaaf van reden.

8) De maximaal opnamebedrag per kalendermaand is € 10.000.

VII. Restitutiebeleid

1) Geen restitutie kan worden voltooid zodra de vermeende storting (inclusief de bonus) is gespeeld gebruik van de diensten.

2) Een terugbetaling verzoek wordt alleen in behandeling genomen als het binnen de eerste vierentwintig wordt aangevraagd (24) uur na de vermeende transactie, of binnen dertig (30) dagen als een speler beweert dat een andere persoon (of een minderjarige) toegang heeft gekregen tot zijn/haar speler account.

3) Wij reserveren het recht om enige terugbetaling of transactie ongedaan te maken totdat de identiteit van de gebruiker van de spelersaccount is naar onze tevredenheid voldoende ingesteld, in orde om ervoor te zorgen dat elke aan ons gedane betaling wordt gehonoreerd nadat een terugbetaling heeft plaatsgevonden gemaakt. U stemt ermee in om, indien wij hierom vragen, een notariële identificatie te verstrekken, of elke andere gecertificeerde identificatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van uw jurisdictie. Als een dergelijke notariële of gecertificeerde identificatie niet is verstrekt binnen tien (10) dagen na ons verzoek, dan een dergelijke terugbetaling of ongedaan maken transactie wordt niet uitgevoerd, uw spelersaccount wordt gesloten en u verliest al het geld op uw spelersaccount, een dergelijke beslissing is definitief, bindend en niet vatbaar voor beroep.

VIII. Ken uw klant (KYC)

1) Dat is het ook belangrijk dat we onze klanten positief kunnen identificeren om aan te voldoen zowel wettelijke vereisten als om de beveiliging van rekeningen te helpen waarborgen. Wij noem dit proces Know Your Customer (KYC). Om dit te bereiken kunnen we legitimatie vragen aan onze klanten.

2) Verificatie moet worden voltooid voordat u geld kunt opnemen.

3) Dat zullen we doen contact met u opnemen indien dit nodig is en zal u laten weten welke informatie of documentatie die we nodig hebben.

4) In orde om te voldoen aan onze wettelijke vereisten, is het belangrijk dat we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat gokken eerlijk en open is, niet gekoppeld aan misdaad en dat ook niet doet leiden tot schade.

5) Dit betekent dat we je soms om je hulp moeten vragen om je te kunnen bevestigen identiteit en laat zien dat u voldoende geld heeft om uw gokken te ondersteunen activiteit. Waar dergelijke informatie vereist is, kan uw account onderhevig zijn aan bepaalde beperkingen totdat u de gevraagde informatie heeft verstrekt en documentatie om aan deze controles te voldoen.

6) In orde om uw identiteit te verifiëren, kunnen we u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met foto zoals een kopie van uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs of een document bevestiging van uw woonadres, zoals nutsbedrijf rekening.

7) Alle exemplaren van persoonlijke identificatie moet een identiteitsbewijs met foto bevatten en moet duidelijk zijn uw volledige naam en geboortedatum weergeven en een geldige vervaldatum van het document hebben. Let op, als er op de achterkant van uw identiteitsbewijs een vervaldatum staat, zal dit ook gebeuren moeten ook worden opgenomen.

8) In orde om de bron te verifiëren van het geld dat u gebruikt om mee te wedden, kunnen we u vragen dit te doen aanvullende informatie en documentatie verstrekken waaruit blijkt dat u over voldoende beschikt fondsen om uw gokactiviteit te ondersteunen. Dit kan informatie bevatten zoals uw beroep en salaris, ondersteund door documentatie zoals een kopie van uw bankafschrift of loonstrook.

9) Hoewel we kunnen arbeidsgegevens nodig hebben, we zullen geen contact opnemen met uw werkgever als onderdeel van deze controles. Wij laten u weten welke informatie of documentatie wij nodig hebben als onderdeel van het verbeterde verificatieproces.

10) Uw contactgegevens kunnen worden opgevraagd en gewijzigd via het profielgedeelte. Enkele bijzonderheden zoals uw naam, adres en geboortedatum kunnen uit veiligheidsoverwegingen niet worden gewijzigd redenen. U dient onmiddellijk contact met ons op te nemen als deze gegevens dit vereisen correcties.

11) De snelste manier om uw documenten te verifiëren is door deze te uploaden via Documenten in uw profiel, maar u kunt ze ook per e-mail indienen.

12) Dat zullen we doen streven ernaar om uw documenten zo snel mogelijk te herzien. Zodra de beoordeling is voltooid we zullen u per e-mail op de hoogte stellen.

IX. Accountgegevens

1) Elke online weddende klant heeft het recht om een rapport op te vragen onder "Account afschrift" in de vorm van een wedrekeningafschrift. Alle weddenschappen transacties over verschillende periodes kunnen worden bekeken via de Planetbet777-website door het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

2) Claims met betrekking tot specifieke boekingen kunnen alleen worden geaccepteerd binnen 30 dagen na de dag waarop weddenschap is geboekt/geplaatst.

X. Casino

1) De jackpots aangeboden in het Planetbet777 Casino en de bijbehorende bedragen zijn regelmatig bijgewerkt, maar dit gebeurt niet in realtime. Voor hierdoor is het mogelijk dat het weergegeven jackpotbedrag niet 100% is overeenkomt met de werkelijke waarde. Zodra de jackpot is gewonnen, de exacte bedrag wordt berekend op basis van het aantal gespeelde rondes tot de jackpot was het. Helaas kunnen klanten uit Turkije niet deelnemen aan/spelen op het aangeboden jackpotspellen.

XI. Gegevensbescherming richtlijnen

1) De Wedden klant verklaart dat ze begrijpen dat hun persoonlijke gegevens door Planetbet777 bij het plaatsen van de weddenschap wordt opgeslagen en verwerkt als onderdeel van normale weddenschappen bewerkingen.

2) Planetbet777verwerkt de persoonsgegevens van de klant alleen voor die doeleinden waarvoor zij werd geïnd, namelijk om de klant een online gokservice aan te bieden.

3) Planetbet777 zal geen klantgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of gerechtelijke procedures. Planetbet777 behoudt zich het recht voor om klantgegevens vrij te geven als publiceren blijkt noodzakelijk in het algemeen belang.

4) De klant heeft recht op kosteloze toegang tot zijn gegevens en kan deze wijzigen.

5) De klant heeft het recht om zich af te melden voor marketinginformatie. Een bericht aan Hiervoor is de ondersteuningsafdeling van Planetbet777 voldoende.

6) Wanneer u speel casino slots ontwikkeld door NetEnt, het privacybeleid van NetEnt is ook van toepassing. Het is hier te vinden https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/

XII. Klachten

1) Planetbet777 stelt alles in het werk om het gebruik van Planetbet777 zo aangenaam mogelijk te maken. Echter, het Het kan voorkomen dat een klant ontevreden is over de geboden service. Op zo'n geval heeft de klant het recht om contact op te nemen met de ondersteuningsafdeling van Planetbet777 of een e-mail naar support@play777.altenabet.com. Over het algemeen wordt de klacht in behandeling genomen binnen 48 uur en indien van toepassing doorgestuurd naar de directie.